• Żywy Różaniec

    Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Comiesięczne spotkania matek i ojców różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 Obecnie w naszej parafii działają 3 róże „Żywego Różańca”. Członkowie poprzez cichą modlitwę różańcową pragną wspierać intencje Ojca Świętego, modlą się za Kościół oraz za naszą parafię. Przewodnicząca – Irena Mazurek Zelatorki – Barbara Anasiewicz, Barbara Piasecka, Teresa…