Oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, owocem Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce w latach 50-tych XX w., a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Podstawowym celem jest formowanie dojrzałych i w pełni świadomych Chrześcijan, czyli wychowanie Nowego Człowieka, który swoją wiarą i posługą będzie ożywiać wspólnotę Kościoła. Ruch pragnie to uczynić, przy pomocy formacji w małych grupach powstałych przy parafiach. Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”.

Światło-Życie, oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty.

W naszej parafii Oaza Młodzieżowa powstała w marcu 2008 roku. Aktualnie liczy ok. 20 osób w różnym wieku (podstawówka, gimnazjum, liceum, studia), spotykających się w trzech grupach. Moderatorem wspólnoty jest ks. Bartosz Wojtaszek. Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej o godzinie 18.00, w budynku szkoły znajdującej się na terenie naszej parafii.

Na czym polegają spotkania? O co tu w ogóle chodzi?

 • Spotykamy się w grupach 4-7 osobowych,
 • Grupy są podzielone wiekowo,
 • Każda grupa ma swojego animatora – osobę, która przeszła  już podstawową formację Ruchu Światło – Życie,
 • Przynosimy ze sobą Pismo Święte: czytamy je, rozważamy i próbujemy wcielać w życie to Słowo,
 • Dzielimy się przeżyciami, nowinkami, tym, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu,
 • Wspólnie się modlimy,
 • Włączamy się w akcje Ruchu Światło – Życie organizowane w naszej diecezji,
 • Czasem uczymy się śpiewać ;),
 • Spędzamy ze sobą zazwyczaj 2 godziny i nigdy nie mamy dość ;P,
 • Gramy w gry, wspólnie się bawimy,
 • Tworzymy wspólnotę młodych, aktywnych i zaangażowanych w życie Kościoła ludzi.

Jeśli:

 • Jesteś młodą osobą i poszukujesz w swoim życiu Pana Boga,
 • Chcesz spotkać ciekawych ludzi,
 • Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej niż na lekcjach religii,
 • Zrozumieć po co chodzisz do Kościoła,
 • Spędzić inaczej niż dotychczas piątkowy wieczór,
 • Jesteś ciekawy jak to wszystko wygląda.