Głuchoniemi

„Przyjdźcie  do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11, 28

Wezwanie Chrystusa do podążania Jego drogą skierowane jest do wszystkich ludzi, bez ograniczeń i wyjątków. Odpowiedź na to wezwanie można realizować w różnoraki sposób. Istnieją jednak grupy ludzi, którzy mają utrudnione zadanie. Z różnych przyczyn dostęp do Boga, liturgii, sakramentów jest ograniczony. Z pewnością do takiej grupy należą osoby głuche, głuchonieme i słabo słyszące.

Parafia Świętej Trójcy, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, już od lat dwudziestych XX wieku sprawuje dla nich sakramenty. W każdą niedzielę o godzinie 11.30 grupa od 30 do 80 osób głuchych, głuchoniemych i słabo słyszących z Bydgoszczy i okolic, gromadzi się w kaplicy Świętego Krzyża. Mogą skorzystać z sakramentu pokuty u kapłana, który ich zrozumie. Biorą czynny udział w Eucharystii, która jest sprawowana w języku migowym. Czytają lekcje biblijne, modlitwę powszechną i służą do Mszy Świętej. W taki sposób odnajdują swoją drogę do Boga. Duchowym opiekunem grupy jest ks. Damian Pawlikowski.

 

.
Copyright 2013 © trojca.info