Miesięcznik Kościelny

Miesięcznik kościelny

Od wydania specjalnego, które ukazało się na Boże Narodzenie 1929 roku do wybuchu wojny gazeta nosiła tytuł "Tygodnik Kościelny". Reaktywować pismo, zachowując przedwojenną winietę udało się dopiero na kanwie przemian ustrojowych w roku 1990 już jako "Miesięcznik Kościelny".

Kolejne wznowienie nastąpiło w 1996 roku, po objęciu parafii przez ks. prałata dra Bronisława Kaczmarka. "Miesięcznik Kościelny" zaczął ukazywać się regularnie w październiku, wcześniej w kwietniu ukazało się wydanie specjalne poświęcone w całości ks. Jerzemu Gołębiewskiemu.

Gazeta ukazuje się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, traktuje o sprawach duszpasterskich Kościoła Powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. Tworzy go zespół redakcyjny z ks. Proboszczem na czele, w którym znajdują się: Leszek Łęgowski, Alina, Edward i Przemysław Pytlewiczowie, Barbara Piasecka, Magdalena Januszewska, Andrzej Adamski.

Miesięcznik Kościelny nr 2/2019

Miesięcznik Kościelny nr 1/2019

----------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2018

Miesięcznik Kościelny nr 11/2018

Miesięcznik Kościelny nr 10/2018

Miesięcznik Kościelny nr 9/2018

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2018

Miesięcznik Kościelny nr 6/2018

Miesięcznik Kościelny nr 5/2018

Miesięcznik Kościelny nr 4/2018

Miesięcznik Kościelny nr 3/2018

Miesięcznik Kościelny nr 2/2018

Miesięcznik Kościelny nr 1/2018

----------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2017

Miesięcznik Kościelny nr 11/2017

Miesięcznik Kościelny nr 10/2017

Miesięcznik Kościelny nr 9/2017

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2017

Miesięcznik Kościelny nr 6/2017

Miesięcznik Kościelny nr 5/2017

Miesięcznik Kościelny nr 4/2017

Miesięcznik Kościelny nr 3/2017

Miesięcznik Kościelny nr 2/2017

Miesięcznik Kościelny nr 1/2017

-------------------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2016

Miesięcznik Kościelny nr 11/2016

Miesięcznik Kościelny nr 10/2016

Miesięcznik Kościelny nr 9/2016

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2016

Miesięcznik Kościelny nr 6/2016

Miesięcznik Kościelny nr 5/2016

Miesięcznik Kościelny nr 4/2016

Miesięcznik Kościelny nr 3/2016

Miesięcznik Kościelny nr 2/2016

Miesięcznik Kościelny nr 1/2016

-------------------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2015

Miesięcznik Kościelny nr 11/2015

Miesięcznik Kościelny nr 10/2015

Miesięcznik Kościelny nr 9/2015

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2015

Miesięcznik Kościelny nr 6/2015

Miesięcznik Kościelny nr 5/2015

Miesięcznik Kościelny nr 4/2015

Miesięcznik Kościelny nr 3/2015

Miesięcznik Kościelny nr 2/2015

Miesięcznik Kościelny nr 1/2015

-------------------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2014

Miesięcznik Kościelny nr 11/2014

Miesięcznik Kościelny nr 10/2014

Miesięcznik Kościelny nr 9/2014

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2014

Miesięcznik Kościelny nr 6/2014

Miesięcznik Kościelny nr 4-5/2014

Miesięcznik Kościelny nr 3/2014

Miesięcznik Kościelny nr 2/2014

Miesięcznik Kościelny nr 1/2014

-------------------------------------------------

Miesięcznik Kościelny nr 12/2013

Miesięcznik Kościelny nr 11/2013

Miesięcznik Kościelny nr 10/2013

Miesięcznik Kościelny nr 9/2013

Miesięcznik Kościelny nr 7-8/2013

Miesięcznik Kościelny nr 5-6/2013

Miesięcznik Kościelny nr 4/2013

Miesięcznik Kościelny nr 3/2013

Miesięcznik Kościelny nr 2/2013

Miesięcznik Kościelny nr 1/2013


Pierwsze wydanie specjalne:

Tygodnik Kościelny - numer wstępny - 25.12.1929

 


Publikacje są dostępne w formacie PDF. Do otwarcia tego rodzaju plików potrzebny jest program np.

Adobe Reader Adobe Reader dostępny na stronie: http://www.adobe.com/ lub inny program umożliwiający przeglądanie plików .pdf

 

.

Copyright 2013 © trojca.info