Sakramenty

Święta TrójcaCzęsto zapominamy o istotnym znaczeniu sakramentów dla naszego zbawienia. Stają się one niejednokrotnie przeszkodami, chcielibyśmy je omijać (jak np. sakrament pokuty i pojednania), uważamy je za niepotrzebne, nie rozumiemy ich znaczenia. Co raz powszechniejsze są przejawy indyferentyzmu religijnego, od którego jest już tylko krok do agnostycyzmu i nihilizmu. Z tego powodu powszechnie zamiast „chrztu” mamy „chrzciny” i rodzinną biesiadę, gimnazjalistów „zmusza” się do przyjęcia bierzmowania ze względu na potrzebę zdobycia odpowiedniego zaświadczenia, pierwsza Komunia św. jest okazją do zorganizowania pokazu mody „komunijnej” i wystawnego przyjęcia, a sakrament namaszczenia chorych jest nazywany „ostatnim namaszczeniem”, po przyjęciu którego człowiek od razu umiera. Sakramenty bezcenne podarunki otrzymane „za darmo” - oto Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat SAKRAMENTÓW.

Co to są i jakie są sakramenty?
Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

Jaka jest relacja sakramentów do wiary?
Sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i obrzędowych elementów karmią ją, umacniają i wyrażają. Gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje swoją wiarę otrzymaną od Apostołów.

Dlaczego sakramenty są skuteczne?
Sakramenty są skuteczne ex opere operato („przez sam fakt spełnienia czynności sakramentalnej"); udzielają one łaski, którą oznaczają, ponieważ działa w nich sam Chrystus, i to niezależnie od osobistej świętości szafarza. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje.

Z jakiej racji sakramenty są konieczne do zbawienia?
Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. "Łaska sakramentalna" jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. Duch uzdrawia i przemienia tych, którzy przyjmują sakrament, upodabniając ich do Syna Bożego. Owocem życia sakramentalnego jest to, że Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem.

Czym jest łaska sakramentalna?
Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. Pomaga ona wiernemu w jego drodze do świętości, a Kościołowi w jego wzroście w miłości i dawaniu świadectwa.

Jak dzielą się sakramenty Kościoła?
Sakramenty dzielą się na:
a) sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia);
b) sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenie chorych);
c) sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (sakrament święceń i małżeństwo). Obejmują one najważniejsze momenty życia chrześcijanina. Wszystkie sakramenty są skierowane na Eucharystię „jak do swego celu" (św. Tomasz).

Poniżej kilka wytycznych na temat przyjęcia danego sakramentu w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy.

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą PIERWSZĄ niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 15.00 i TRZECIĄ  sobotę miesiąca o godzinie 18.00. Około jednego tygodnia przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się do kancelarii i przynoszą następujące dokumenty:

Czytaj więcej...

Sakrament bierzmowania

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30 plus udział w cotygodniowej niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 9.00. Dokumentem podstawowym jaki trzeba przedstawić to ważny akt potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu. Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klas gimnazjum przez ks. Biskupa, po dwuletnim przygotowaniu. Sakrament Bierzmowania wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie chrześcijańskie, dlatego też może go przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący i praktykujący.

Czytaj więcej...

Sakrament Eucharystii

W dokumentach synodu w Agde (506r.) czytamy m.in.: „Wiernych, którzy nie przystępują do Komunii św. na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Święta, nie należy uważać za katolików” (kan. 18). Mocne stwierdzenie synodu, które - gdyby odnieść je do naszych czasów - ukazałoby nam, że w Polsce mamy tak naprawdę nie 95 proc., ale ok. 30 proc. katolików. Natomiast w 1215 r. Sobór Laterański IV przypomina (nie stawia już tak radykalnej tezy, jak synod w Agde) o obowiązku spowiedzi i Komunii św. przynajmniej raz do roku.

Czytaj więcej...

Sakrament pokuty

Jak się przygotować do spowiedzi?

Aby godnie i owocnie przystąpić do progu konfesjonału musimy spełnić kilka bardzo ważnych warunków, bez których spowiedź jest niepełna i tym samym nieważna:

Czytaj więcej...

Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.

Czytaj więcej...

Sakrament małżeństwa

Nauki dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński) odbywają się co roku w okresie Wielkiego Postu w wtorek i piątek o godzinie 19.00 (w kaplicy św. Krzyża).

Czytaj więcej...

Copyright 2013 © trojca.info