Służba liturgiczna parafii Świętej Trójcy

MINISTRANCI: Adamowicz Łukasz, Bethke Igor, Bethke Tomasz, Betlejewski Hubert, Błaszak Adrian, Bucholc Jakub, Dziennik Szymon, Fiszer Łukasz, Fiszer Stanisław, Gotberg  Ernest, Grądzki Mateusz, Grzelak Adam, Grzelak Jakub, Jakubiak Adrian, Haszcz Sebastian, Kończal Jasiu, Krukiewicz Błażej, Kwapich Adam, Kwapich Witold, Laskowski Michał, Łęt Miłosz, Michalski Miłosz, Mosiądz Michał, Ojejewki Borys, Piechowiak Łukasz, Polak Polak, Siołkowski Michał, Smolarz Szymon, Smolarz Maciej, Sokołowski Aleksander, Solarek Jakub, Stosik Piotr, Szada–Borzyszkowski Bartosz, Witczak Filip, Woźniak Jędrzej, Zawieruszyński Adrian.
Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest służyć, posługiwać, pomagać.

ministranciJako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej - liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie. Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale - coraz świadomiej przeżywana - stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze. Co dwa tygodnie w soboty o godzinie 10.00 spotykamy się na zbiórkach ministranckich w Kaplicy Świętego Krzyża. Naszym opiekunem jest ks. Robert Szczepański.

Do pobrania (pliki .pdf):
Asysta na Niedziele Palmową
Asysta na Triduum PaschlneLEKTORZY:
Mikołaj Nawrocki,  Kamil Mikietyński, Kamil Wyrąbkiewicz, Sebastian Suchomski, Maciej Dudek, Maciej Krupiński, Łukasz Winiarski, Przemysław Warszawski, Dawid Siemieniecki, Jakub Zimecki, Łukasz Wiśniewski, Marcin Sendrowicz, Tomasz Miziniak i Marek Miziniak.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy przede wszystkim integralną częścią Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza obok ministrantów, scholii, oazy. Naszym głównym zadaniem jest czytanie Słowa Bożego podczas Liturgii. W miarę możliwości staramy się włączać i wspierać wszelkie inicjatywy podejmowanych w parafii. Opiekunem naszym jest ks. Ks. Krzysztof Buda.

Czy jesteśmy rozpoznawani "na zewnątrz"?
Niewątpliwie tak. Lektorzy czynnie uczestniczą w życiu naszej parafii w różnych wymiarach. Najczęściej widoczni jesteśmy przy ołtarzu.

Jak w kilku słowach można scharakteryzować tych, którzy stanowią grupę lektorów?
To dobra ekipa! Lektorzy naszej parafii wiedzą, czego chcą, są zdyscyplinowani, lubią służyć i są z tej służby dumni.

Czy do lektorów może przyjść każdy i jakie warunki musi spełniać?
Grupa lektorów jest grupą otwartą i zawsze chętnie przyjmuje nowych kandydatów. Zwykle są to ministranci, którzy uczęszczają do gimnazjum lub szkoły średniej. Chociaż zdarzają się i tacy, którzy pierwsze kroki w służbie przy ołtarzu stawiają w gronie lektorów. Warunkiem przystąpienia do naszej grupy jest podjęcie kursu przygotowującego do posługi lektora. Kurs taki kończy się uroczystym błogosławieństwem ks. Biskupa podczas Diecezjalnego Dnia Ministranta w czerwcu.

Czy wiele pracy należy włożyć, aby stać się Lektorem?
Służba przy ołtarzu wymaga opanowania różnych zasad i umiejętności. W gronie lektorów staramy się dążyć do perfekcji w swych działaniach i dlatego też staramy się służyć coraz lepiej. Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza, więc im częściej się służy tym lepiej się to robi.

Jak spotkać się z grupą lektorów tutejszej parafii?
Zbieramy się w ostatni czwartek  miesiąca w salce o godz. 20.00. Właśnie wtedy najłatwiej jest nas spotkać. Po za tym zawsze można do nas lub ks. Krzysztofa podejść i wyrazić chęć wstąpienia do naszego grona. Zapraszamy zawsze jesteśmy -  przy ołtarzu :-)Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
27 listopada 2008 r., podczas 346 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został przyjęty i ogłoszony dokument p.t. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, porządkujący całościowo duszpasterstwo służby liturgicznej w naszym kraju. POBIERZ SKRÓT DOKUMENTU

.
Copyright 2013 © trojca.info