• Neokatechumenat

  O pierwszym oficjalnym uznaniu Drogi Neokatechumenalnej możemy mówić 30 sierpnia 1990 roku kiedy to Papież Jan Paweł II w liście skierowanym do ówczesnego wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i delegata „ad personam” dla Apostolatu Wspólnot Neokatechumenalnych Biskupa Paula Josefa Cordesa napisał [Ogniqualvolta (AAS-82.90, 1513-1515)]: „Po więcej niż dwudziestu latach istnienia Wspólnot rozsianych na pięciu kontynentach, biorąc pod uwagę nową życzliwość parafii, zapał misyjny i owoce nawrócenia, które rodzą się z gorliwości katechistów wędrownych, a ostatnio są dziełem rodzin ewangelizujących zdechrystianizowane obszary Europy i całego świata; biorąc pod uwagę powołania, wzbudzone przez te Drogę, do życia zakonnego i do prezbiteratu oraz narodziny kolegiów diecezjalnych formacji do prezbiteratu dla nowej ewangelizacji,…

 • Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

  Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej definiuje INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (Rozdział VII NADZWYCZAJNE FUNKCJE WIERNYCH ŚWIECKICH) opracowana przez KONGREGACJĘ DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW. W myśl tej instrukcji Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów opracowują wskazania odnośnie do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W polskim Kościele po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń wskazania te są następujące: Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (09.03.2006) Uwzględniając rozwój posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezjach polskich oraz postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie dla stałego akolity podany jest niższy wiek dopuszczenia do tej posługi, oraz biorąc pod uwagę głosy biskupów i przedłożenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Konferencja Episkopatu Polski określa,…

 • Schola Sancta Trinitas

  Założycielem Scholi dziecięcej Sancta Trinitas jest ks. Piotr Łukaszewski, który zapoczątkował działalność zespołu w parafii Św. Trójcy. Następnie kontynuowali to piękne dzieło ks. Zbigniew Zgoliński i ks. Krzysztof Buda, a obecnie scholą opiekuje się od strony duchowej ks. Bartosz Wojtaszek. Stroną muzyczną przez bardzo długi czas opiekowała się pani Monika Piasecka, a obecnie rolę tę pełni pani Monika Nowakowska. Scholę tworzy grupa ok. 40 rozśpiewanych dzieciaków, chcących śpiewem chwalić Pana Boga. Podstawowy zadaniem scholi jest czynne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św dziecięcej o godz. 10.30 i oprawa muzyczna. Jednakże, aby stworzyć rodzinną atmosferę staramy się lepiej poznać i na miarę możliwości razem wyjeżdżać. W roku 2015 udało się zorganizować wspólny…

 • Służba liturgiczna

  Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest służyć, posługiwać, pomagać. MINISTRANCI Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie. Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba…

 • Żywy Różaniec

  Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Comiesięczne spotkania matek i ojców różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 Obecnie w naszej parafii działają 3 róże „Żywego Różańca”. Członkowie poprzez cichą modlitwę różańcową pragną wspierać intencje Ojca Świętego, modlą się za Kościół oraz za naszą parafię. Przewodnicząca – Małgorzata Radaszewska 1 Róża – Małgorzata Radaszewska 2 Róża…