• Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

  Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej definiuje INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (Rozdział VII NADZWYCZAJNE FUNKCJE WIERNYCH ŚWIECKICH) opracowana przez KONGREGACJĘ DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW. W myśl tej instrukcji Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów opracowują wskazania odnośnie do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W polskim Kościele po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń wskazania te są następujące: Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (09.03.2006) Uwzględniając rozwój posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezjach polskich oraz postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie dla stałego akolity podany jest niższy wiek dopuszczenia do tej posługi, oraz biorąc pod uwagę głosy biskupów i przedłożenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Konferencja Episkopatu Polski określa,…

 • Oaza młodzieżowa

  Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, owocem Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce w latach 50-tych XX w., a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Podstawowym celem jest formowanie dojrzałych i w pełni świadomych Chrześcijan, czyli wychowanie Nowego Człowieka, który swoją wiarą i posługą będzie ożywiać wspólnotę Kościoła. Ruch pragnie to uczynić, przy pomocy formacji w małych grupach powstałych przy parafiach. Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Światło-Życie, oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty. W naszej parafii Oaza Młodzieżowa powstała w marcu 2008 roku. Aktualnie liczy ok. 20 osób w różnym…

 • Schola Sancta Trinitas

  Założycielem Scholi dziecięcej Sancta Trinitas jest ks. Piotr Łukaszewski, który zapoczątkował działalność zespołu w parafii Św. Trójcy. Następnie kontynuowali to piękne dzieło ks. Zbigniew Zgoliński i ks. Krzysztof Buda, a obecnie scholą opiekuje się od strony duchowej ks. Bartosz Wojtaszek. Stroną muzyczną przez bardzo długi czas opiekowała się pani Monika Piasecka, a obecnie rolę tę pełni pani Monika Nowakowska. Scholę tworzy grupa ok. 40 rozśpiewanych dzieciaków, chcących śpiewem chwalić Pana Boga. Podstawowy zadaniem scholi jest czynne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św dziecięcej o godz. 10.30 i oprawa muzyczna. Jednakże, aby stworzyć rodzinną atmosferę staramy się lepiej poznać i na miarę możliwości razem wyjeżdżać. W roku 2015 udało się zorganizować wspólny…

 • Służba liturgiczna

  Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest służyć, posługiwać, pomagać. MINISTRANCI Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie. Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba…

 • Zespół muzyczny „Effatha”

  Zespół muzyczny  „Effatha” (z j. aramejskiego: „otwórz się!”), działa przy parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy od wielu lat.  Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy pragną dzielić się swymi wokalnymi i instrumentalnymi talentami. Jako swojego patrona mamy św. Cecylię (wspomnienie 22 listopada), która jest patronką organistów, chórzystów i zespołów wokalno – instrumentalnych. Bierzemy czynny udział w życiu parafii, śpiewając regularnie na Mszach młodzieżowych, nabożeństwach, jak również angażując się w Triduum Paschalne, procesję Bożego Ciała, czy też zespół grupy biało – żółtej, kroczącej co roku na Jasną Górę. Wraz ze scholą dziecięcą „Sancta Trinitas” pod okiem Mateusza Lewandowskiego organizujemy koncerty. Co roku bierzemy udział w projekcie między parafialnym Muzycznej Drodze Krzyżowej Biechowskiego. Zespół…