• Franciszkański Zakon Świeckich

  Spotyka się różne nazwy: Franciszkański Zakon Świeckich, Świecka Rodzina Franciszkańska, III Zakon św. Franciszka, III Zakon Franciszkański. Czym się te zakony, organizacje od siebie różnią? Wszystkie nazwy dotyczą tego samego trzeciego zakonu, który do 1978 r. nosił nazwę III Zakon św. Franciszka (TZF), a po zatwierdzeniu nowej Reguły (24 czerwca 1978 r.) przez Ojca Świętego Pawła VI nosi nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, w skrócie FZŚ. Jaki jest główny cel członków trzecich zakonów? Głównym celem trzecich zakonów jest dążenie do doskonałości i podejmowanie dzieł apostolskich w duchu konkretnej rodziny zakonnej. Trzecie zakony kierują się ogólnym prawem Kościoła i prawodawstwem własnym (reguła, konstytucje generalne, statuty partykularne). Opiekę duchową nad nimi Kościół powierzył…

 • Domowy Kościół

  Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). DK chce pomóc małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z Sakramentu Małżeństwa. Małżeństwa należące do Oazy Rodzin tworzą wspólnoty 4-7 małżeństw, zwane kręgami. Spotykają się raz w miesiącu. Program formacyjny kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II. Małżonkowie pogłębiając duchowość małżeńską pomagają sobie w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Każdy krąg ma opiekuna duchowego. Jest nim…

 • Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich

  Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej powstało 8 grudnia 1993 roku. Założycielem i prezesem był śp. ks. kan. dr Jan Tadych. Obecnie na terenie naszej młodej diecezji istnieje 40 Kół Parafialnych skupiających blisko 1000 wiernych, którzy modlą się indywidualnie i wspólnie w intencji powołań, pomagają potrzebującym alumnom, tworzą środowiska sprzyjające powołaniom. Gdy powstała Diecezja Bydgoska Stowarzyszenie Wpierania Powołań zaczęło działać na terenie nowej diecezji. Pierwszym moderatorem był ks. Andrzej Kłosiński (obecny proboszcz parafii MBNP w Bydgoszczy), potem ks. Tomasz Kalociński (obecnie proboszcz św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy), a teraz od 2011 roku ks. Zygmunt Zaborowski (obecnie Ojciec Duchowny w WSD w Bydgoszczy). W naszej parafii Stowarzyszenie działa od 1994 roku.…

 • Towarzystwo św. Wojciecha

  Towarzystwo Św. Wojciecha jest męskim stowarzyszeniem katolików świeckich, powstałym na mocy dekretu ks. Prymasa J. Glempa z dnia 20.06.1990r. Towarzystwo posiada kościelną osobowość prawną, swój statut, charakterystyczny strój, legitymację i odznakę organizacyjną. Terenem działalności jest Archidiecezja Gnieźnieńska, w skład której wchodzi Diecezja Bydgoska. Organizacja towarzystwa jest trójstopniowa, całością kieruje zarząd główny z siedzibą w Gnieźnie. Drugim, podległym mu ogniwem, są regiony, trzecim koła parafialne, zlokalizowane przy poszczególnych parafiach. Region Bydgoski jest liczebnie największy, działa tu bowiem 17 kół. Szczegółowe informacje odnośnie regionu, można uzyskać na stronie internetowej www.btsw.pl lub na stronie diecezjalnej w zakładce stowarzyszenia i wspólnoty. Koło parafialne przy parafii Św. Trójcy zostało utworzone w roku 1991 z inicjatywy…

 • Neokatechumenat

  O pierwszym oficjalnym uznaniu Drogi Neokatechumenalnej możemy mówić 30 sierpnia 1990 roku kiedy to Papież Jan Paweł II w liście skierowanym do ówczesnego wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i delegata „ad personam” dla Apostolatu Wspólnot Neokatechumenalnych Biskupa Paula Josefa Cordesa napisał [Ogniqualvolta (AAS-82.90, 1513-1515)]: „Po więcej niż dwudziestu latach istnienia Wspólnot rozsianych na pięciu kontynentach, biorąc pod uwagę nową życzliwość parafii, zapał misyjny i owoce nawrócenia, które rodzą się z gorliwości katechistów wędrownych, a ostatnio są dziełem rodzin ewangelizujących zdechrystianizowane obszary Europy i całego świata; biorąc pod uwagę powołania, wzbudzone przez te Drogę, do życia zakonnego i do prezbiteratu oraz narodziny kolegiów diecezjalnych formacji do prezbiteratu dla nowej ewangelizacji,…