Kapłani

Proboszcz:
ks. dr Bronisław KACZMAREK
Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1973, doktor teologii, prałat Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły przy kościele Kolegiackim pw. Świętego Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc, od 1999 r. Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, od 2001 r. Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy. Powyższe funkcje pełni po dzień dzisiejszy.
W ciągu tych lat ks. proboszcz Bronisław Kaczmarek doświadczył pracy duszpasterskiej jako: wikariusz w Strzałkowie, w Bydgoszczy w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Katedrze Gnieźnieńskiej, w bydgoskiej Farze pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza bp. Jana W. Nowaka, prefekt wykładowca oraz wicerektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, członek Rady Administracyjno – Gospodarczej PWSD w Gnieźnie, członek Rady Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gnieźnie, wykładowca w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.
Proboszczem parafii św. Trójcy w Bydgoszczy od 1996 roku. Od 2004 roku pełni funkcję Wikariusza Generalnego Diecezji Bydgoskiej.

Administrator:

ks. Janusz Tomczak

Wikariusze:

ks. Michał BOROWSKI
pracuje w parafii od 2020 roku

ks. Henryk Stippa
pracuje w parafii od 2023 roku

Pomoc duszpasterska:

ks. Karol Rawicz-Kostro
pracuje w parafii od 2022 roku