Kapłani

Proboszcz:

ks. Janusz Tomczak

Wikariusze:

ks. Michał BOROWSKI
pracuje w parafii od 2020 roku

ks. Henryk Stippa
pracuje w parafii od 2023 roku

Pomoc duszpasterska:

ks. Karol Rawicz-Kostro
pracuje w parafii od 2022 roku