Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). DK chce pomóc małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z Sakramentu Małżeństwa. Małżeństwa należące do Oazy Rodzin tworzą wspólnoty 4-7 małżeństw, zwane kręgami. Spotykają się raz w miesiącu.

Program formacyjny kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II. Małżonkowie pogłębiając duchowość małżeńską pomagają sobie w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Każdy krąg ma opiekuna duchowego. Jest nim kapłan wyznaczony przez księdza proboszcza. W naszej parafii istnieją dwa kręgi Domowego Kościoła. Łącznie uczestniczy w nich 10 małżeństw. W parafii Św. Trójcy opiekuje się nimi ks. Proboszcz Janusz Tomczak.

Zapraszamy do wspólnoty małżeństwa, które chciałyby pogłębić więź z Bogiem, zbliżyć się do współmałżonka, odnaleźć przyprószoną codziennością i upływającym czasem miłość, która przed laty połączyła ich sakramentem małżeństwa. Chcielibyśmy zachęcić zwłaszcza młode małżeństwa, które mogą otrzymać wsparcie na drodze wzrostu i pielęgnowania miłości małżeńskiej w niełatwym świecie współczesnym. Wspólnota daje siłę, jest źródłem wsparcia i pomocy w kroczeniu drogami, które prowadzą do pogłębiania wiary jedności w rodzinie.

Jeżeli jesteście zainteresowani włączeniem się do wspólnoty Domowego Kościoła, aby wspólnie wzrastać i budować jedność małżeńską, napiszcie do nas na email [email protected]

Bliższe informacje o Domowym Kościele w naszej diecezji można znaleźć na stronie: dk.bydgoszcz.pl