Miesięcznik Kościelny

Od wydania specjalnego, które ukazało się na Boże Narodzenie 1929 roku do wybuchu wojny gazeta nosiła tytuł „Tygodnik Kościelny”. Reaktywować pismo, zachowując przedwojenną winietę udało się dopiero na kanwie przemian ustrojowych w roku 1990 już jako „Miesięcznik Kościelny parafii Świętej Trójcy”. Kolejne wznowienie nastąpiło w 1996 roku, po objęciu parafii przez ks. prałata Bronisława Kaczmarka. „Miesięcznik Kościelny” zaczął ukazywać się regularnie od października. Wcześniej w kwietniu tego roku ukazało się wydanie specjalne, poświęcone w całości śp. ks. Jerzemu Gołębiewskiemu.

Od 1996 roku nieprzerwanie, MK drukowany jest jako miesięcznik. Traktuje o sprawach duszpasterskich Kościoła Powszechnego, diecezjalnego oraz ukazuje ważne wydarzenia w naszej rodzinie parafialnej. Redaktorem naczelnym Miesięcznika Kościelnego jest ks. Proboszcz. W skład zespołu wchodzą: Alina, Edward i Przemysław Pytlewicz – kompleksowe opracowywanie MK od kompletowania artykułów i zdjęć, poprzez skład komputerowy, opracowanie graficzne do przygotowania plików do druku, Barbara Piasecka, Magdalena Januszewska, Anna Siekiera, Iwona Skorupska, Tadeusz Sokorski i Andrzej Adamski. Członkowie zespołu redakcyjnego mają swoje stałe rubryki. Do współpracy przy redagowaniu MK zapraszani są kapłani, parafianie i autorzy spoza parafii. Do 2014 r. sekretarzem redakcji był śp. Leszek Łęgowski.

Ostatni nr Miesięcznika Kościelnego w formacie .pdf