Miesięcznik Kościelny

Od wydania specjalnego, które ukazało się na Boże Narodzenie 1929 roku do wybuchu wojny gazeta nosiła tytuł „Tygodnik Kościelny”. Reaktywować pismo, zachowując przedwojenną winietę udało się dopiero na kanwie przemian ustrojowych w roku 1990 już jako „Miesięcznik Kościelny”.

Kolejne wznowienie nastąpiło w 1996 roku, po objęciu parafii przez ks. prałata dra Bronisława Kaczmarka. „Miesięcznik Kościelny” zaczął ukazywać się regularnie w październiku, wcześniej w kwietniu ukazało się wydanie specjalne poświęcone w całości ks. Jerzemu Gołębiewskiemu.

Gazeta ukazuje się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, traktuje o sprawach duszpasterskich Kościoła Powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. Tworzy go zespół redakcyjny z ks. Proboszczem na czele, w którym znajdują się: Leszek Łęgowski, Alina, Edward i Przemysław Pytlewiczowie, Barbara Piasecka, Magdalena Januszewska, Andrzej Adamski.

Ostatni nr Miesięcznika Kościelnego w formacie .pdf