Schola liturgiczna „Corda Cordis”

„Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy” Ps 9;3

Schola Liturgiczna CORDA CORDIS (SERCA SERCU) powstała w marcu 2022 roku i zrodziła się właśnie z głębokiego pragnienia NASZYCH SERC by służyć Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez śpiew i muzykę.

Pomysłodawcą, twórcą i Dyrektorem Artystycznym Scholi jest ks. Piotr Książkiewicz, zaś Prezesem – Agnieszka Peplińska. To dzięki ich zaangażowaniu nasza schola wciąż się rozwija na chwałę Bożą. Od września 2023 roku opiekunem duchowym został ks. Henryk Stippa, natomiast dbałość o przygotowanie muzyczne została powierzona w ręce Agnieszki Peplińskiej i Magdaleny Ćwikilińskiej.

Nasz chór to wspólnota ludzi w różnym wieku, których łączy nie tylko pasja śpiewania ale przede wszystkim miłość do Chrystusa. I to JEGO SERCU powierzamy wszystkie duchowe owoce naszej pracy.

– Spotykamy się co piątek o godz. 19:00 w sale na II piętrze (budynek biura parafialnego)
– modlimy się śpiewem
– bierzemy udział w warsztatach
– integrujemy się na wesoło

Jeśli i TY śpiewasz lub grasz na jakimś instrumencie i chcesz wraz z nami w ten właśnie sposób chwalić Pana Boga – koniecznie do nas dołącz! Czekamy na Ciebie 🙂