Towarzystwo św. Wojciecha

Towarzystwo Św. Wojciecha jest męskim stowarzyszeniem katolików świeckich, powstałym na mocy dekretu ks. Prymasa J. Glempa z dnia 20.06.1990r. Towarzystwo posiada kościelną osobowość prawną, swój statut, charakterystyczny strój, legitymację i odznakę organizacyjną. Terenem działalności jest Archidiecezja Gnieźnieńska, w skład której wchodzi Diecezja Bydgoska.

Organizacja towarzystwa jest trójstopniowa, całością kieruje zarząd główny z siedzibą w Gnieźnie. Drugim, podległym mu ogniwem, są regiony, trzecim koła parafialne, zlokalizowane przy poszczególnych parafiach. Region Bydgoski jest liczebnie największy, działa tu bowiem 17 kół. Szczegółowe informacje odnośnie regionu, można uzyskać na stronie internetowej www.btsw.pl lub na stronie diecezjalnej w zakładce stowarzyszenia i wspólnoty.

Koło parafialne przy parafii Św. Trójcy zostało utworzone w roku 1991 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks prał. J. Gołębiewskiego. Zasadnicze cele statutowe działalności towarzystwa to m.in: zrzeszanie katolików świeckich dla ożywiania duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, szerzenie kultu Św.Wojciecha i dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne tego Świętego. Realizacja celów statutowych obejmuje wszystkich członków (braci) i dokonuje się po przez:
– kult Św. Wojciecha, co wyraża się uczestnictwem w odpustach, nawiedzeniach grobu Św. Wojciecha oraz innych miejsc związanych z Jego życiem, uroczystościach, nabożeństwach, sesjach naukowych poświęconych Św. Wojciechowi i.t.p.;
– formację duchową braci, t.j udział w zamkniętych rekolekcjach, dniach skupienia, regularnych spotkaniach w kołach;
– reprezentację, chodzi tu o szeroki udział braci w różnych uroczystościach religijnych, religijno-patriotycznych w parafiach bądź poza ich granicami;
– udział braci wyłącznie w uroczystościach parafialnych takich jak procesje Bożego Ciała, pierwsze komunie Św dzieci, adoracje relikwii świętych nawiedzających parafię (m.in w dniach 18-19.04.1995r. odbyło się nawiedzenie relikwii Św.Wojciecha w naszej parafii).

Aktualnie nasze koło tworzy grupa 5 braci, tymi są Władysław Biłoszewski, Henryk Dudek, Mieczysław Kameduła, Witold Knioła i Czesław Ligman. W trakcie minionych 22 lat działalności z naszego koła, odeszli do Pana bracia: Jan Władysław Czapiewski, Edmund Rafiński, Jan Gill, Jerzy Kaczmarek.

Towarzystwo Św. Wojciecha posiada formułę otwartą, mogą w nim uczestniczyć mężczyźni, ukształtowani duchowo katolicy, pragnący dalej pogłębiać i rozwijać swą
wiarę na tej właśnie drodze. Do czego serdecznie Zapraszamy!