Poradnictwo rodzinne

W ramach bezpośredniego przygotowania Narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego na terenie Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy wymagane jest uczestnictwo przyszłych małżonków w trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym. Narzeczeni powinni zgłosić się na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
Zgłoszenia chętnych: osobiście na pierwszym spotkaniu.

Terminy spotkań: Spotkania odbywają się we wtorki od godziny 18.00
Prowadzący: Pani Dorota Płachta – bliższe dane w biurze parafialnym pod numerem telefonu 052-322-70-94 lub na adres e-mail: [email protected]

Cały cykl obejmuje trzy spotkania wymagane w ramach bezpośredniego przygotowania Narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego zgodnego z programem Duszpasterstwa Rodzin. Tematyką spotkań jest m.in. „Płciowość i płodność jako dar i zadanie” oraz „Naturalne planowanie rodziny stylem życia”. Celem spotkań jest dostarczenie wiedzy i motywacji do podjęcia osobistej oraz wspólnej decyzji o postawie wobec płciowości i płodności.

Doradcy rodzinni prowadzący spotkanie mają za zadanie uświadomić uczestnikom znaczenie płodności, która jest integralną częścią ludzkiej natury, objawem zdrowia, darem, oraz zadaniem. Spotkania służą zrozumieniu mechanizmów rządzących cyklicznością płodności w życiu pary, świadomości czasu płodnego i niepłodnego i praktycznemu wykorzystanie tej wiedzy w życiu małżonków. Trzecie spotkanie to tzw. spotkanie indywidualne. Termin tego spotkania umawiany jest po miesiącu od drugiego spotkania. Ze względu na indywidualny charakter spotkania para narzeczonych ma możliwość własnych refleksji, uwag i własnych pytań z zakresu prowadzonych obserwacji płodności, a także dowolnych pytań z zakresu problematyki okresu narzeczeństwa, sakramentu małżeństwa oraz duchowości i płodności małżeństwa w tym również problematyki wychowania dzieci. Wszystkie spotkania ubogacane są licznymi przykładami z praktyki życia małżeńskiego.


KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA – TERMINY:

Aktualne terminy spotkań na stronie:

Spotkania odbywać się będą w Kaplicy Świętego Krzyża.