Historia

Kościół:
Kościół został wybudowany w latach 1910-1913 wraz z zespołem zabudowań parafialnych według projektu architekta R. Sławskiego w stylu neobarokowym. Świątynię konsekrowano 18.V.1913 r. Początkowo pełnił funkcję kościoła filialnego bydgoskiej fary. W czasie zaborów w kościele tym odprawiały się nabożeństwa tylko w języku polskim. 1.IV.1924 r. przy kościele został utworzony okręg duszpasterski. W roku następnym kard. E. Dalbor erygował parafię. W 1948 r. do parafii powróciły zrabowane przez okupanta hitlerowskiego dzwony.

Budynki:
Budynek plebanii wybudowano w latach 1912-1915. W 1930 r. zakupiono od Niemki A. Korth jednopiętrowy dom, ogród i halę fabryczną. Dom przeznaczono na wikariat, a halę na ognisko parafialne. W 1986 r. wybudowano dom katechetyczny.

Kalendarium:
1550-1576 budowa pierwotnego,murowanego kościółka na przedmieściu Chwytowo przez mieszczan bydgoskich;
1579 konsekracja późnogotyckiej świątyni pw. Świętej Trójcy przez bpa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego;
1772-1828 okres stopniowego niszczenia budynku kościoła. W latach zaboru pruskiego świątynię zamieniono na magazyn zbożowy i prochownię
1829 rozbiórka ruin kościoła;
1898-1909 starania parafian i duchownych bydgoskich o budowę nowego, polskiego kościoła, zakończone ugodą abp. Floriana Stablewskiego z władzami pruskimi i uzyskaniem pozwolenia rozpoczęcia budowy świątyni w miejscu dawnych ruin. Budowa miała być realizowana wyłącznie z ofiar i składek;
1910 rozpoczęcie budowy neorenesansowego kościoła, wg projektu architekta Rogera Sławskiego. Poświęcenie kamienia węgielnego;
1911 zakupienie i poświęcenie trzech dzwonów: Wojciech, Józef i Stanisław ;
1912 zamontowanie dzwonów i tarcz zegarowych na wieży kościoła;
29 IX 1912 poświęcenie kościoła przez dziekana z Mąkowarska, ks. Antoniego Tyrakowskiego;
1912-1921 upiększanie i wyposażanie wnętrza świątyni. Rzeźby w ołtarzach wykonał artysta Karol Marcinkowski. Stylowe konfesjonały, balaski, ławki i ambonę zaprojektował R. Sławski, a wykonała firma Nowakowskiego. Oryginalne witraże i okna ornamentowe zaprojektował Wiktor Gosieniecki z Gniezna. Organy o niespotykanym dźwięku, posiadające 42 rejestry i 2 manuały zbudował w 1912 r. P. Voelkner z Bydgoszczy. Instalację elektryczną wykonała firma Świetlik z Bydgoszczy.
18 V 1913 Konsekracja kościoła pw. Świętej Trójcy przez sufragana gnieźnieńskiego bpa Wilhelma Kloskę;
1 IV 1914 powołanie pierwszego prebendarza kościoła ks. Jana Filipiaka;
11 II 1920 utworzenie dekretem kardynała Edmunda Dalbora Tymczasowego Okręgu Parafialnego z administratorem ks. Leonem Płotką;
1921 konsekracja ołtarza MB Częstochowskiej przez sufragana poznańskiego ks. St. Łukomskiego. Wykonanie Kaplicy MB Częstochowskiej zlecono szkole Przem. Artystycznego; profesorowie i uczniowie tej szkoły wykonali rzeźbiony w drewnie ołtarz, wg projektu dyrektora szkoły, inż. K. Ulatowskiego. Wewnątrz ołtarza umieszczono Grób Pański z figurą Chrystusa autorstwa T. Giecewicza. Jest to pierwsze w Bydgoszczy Sanktuarium MB Częstochowskiej;
1 IV 1924 Erygowanie Dekretem kardynała Edmunda Dalbora Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy;
1 X 1925 powołanie ks. Mieczysława Skoniecznego na pierwszego proboszcza parafii;
1927-1928 wykonanie polichromii w kościele wg projektu braci Władysława i Leona Drapiewskich;
1939-1945 okres okupacji hitlerowskiej, ograniczenie pracy duszpasterskiej w parafii, konfiskata dzwonów, dewastacja obiektów kościelnych;
1950 przeprowadzenie pierwszej renowacji polichromii kościoła, którą wykonał artysta malarz J. Drapiewski z Poznania. Wykonanie oryginalnej polichromii ścian Kaplicy MB Częstochowskiej przez P. Słomskiego z Bydgoszczy;
1955 poszerzenie prezbiterium poprzez przesunięcie balasek, odnowienie tarcz zegarowych;
1968 powołanie ks. Kazimierza Sojki na administratora parafii;
1968 odnowienie wnętrza kościoła poprzez oczyszczenie polichromii przez firmę Dobosiewicza z Gniezna pod nadzorem konserwatora B. Dzierwy;
15 V 1972 powołanie ks. Jerzego Gołębiewskiego na proboszcza parafii;
1978 przebudowa prezbiterium kościoła jako votum na uroczystość nawiedzenia parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej;
1978-1981 zmiana kolorystyki polichromii kościoła, pokrycie kopuł kościelnych blachą miedzianą;
1990 rozpoczęcie remontu elewacji zewnętrznej kościoła i konstrukcji nośnej dachu;
2 III 1996 powołanie ks. kanonika dr. Bronisława Kaczmarka na proboszcza parafii
1998-1999 malowanie kościoła i renowacja polichromii, konserwacja ołtarza głównego;