Modlitwa

Boże, Ojcze Wszechmogący, 
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, którzy Go tworzą. 
Za każdą wspólnotę parafialną,każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło. 
Spójrz łaskawie na: 
ojców, matki, młodzież i dzieci, 
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, 
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. 
Umacniaj naszą wiarę, 
wlewaj nadzieję i ucz nas kochać, 
byśmy z odwagą i ufnością 
każdego dnia świadczyli o Twojej Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, 
błogosławiony Biskupie Michale 
módlcie się za nami. 
Amen.