• Modlitwa

    Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. Dziękujemy za wszystkich, którzy Go tworzą. Za każdą wspólnotę parafialną,każdy klasztor i dom zakonny,za każde diecezjalne dzieło. Spójrz łaskawie na: ojców, matki, młodzież i dzieci, ludzi chorych i zagubionych,osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. Daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Umacniaj naszą wiarę, wlewaj nadzieję i ucz nas kochać, byśmy z odwagą i ufnością każdego dnia świadczyli o Twojej Ewangelii. Maryjo, Matko Pięknej Miłości, błogosławiony Biskupie Michale módlcie się za nami. Amen.

  • Kolędowanie z biskupem

    Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk i Ks. Proboszcz Parafii Katedralnej oraz Towarzystwo Przyjaciół Katedry Bydgoskiej zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na „KOLĘDOWANIE Z BISKUPEM” w dniu 26 stycznia 2022 (środa) na godz. 13.00 do Katedry Bydgoskiej. Przewidziane jest wspólne śpiewanie kolęd przy oprawie muzycznej, a dzieci chętne zapraszamy także do indywidualnego występu. Na wszystkie dzieci czekają słodkie upominki. zgłoszenia indywidualne występów są przyjmowane pod numerem telefonu 695 600 009.