Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2020

1. Przeżywana dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii, a jednocześnie rozpoczyna okres zwykły. Tradycyjnie jednak do 2 lutego pozostaje dekoracja świąteczna w kościele, przepisy zezwalają również na śpiewanie kolęd.
Przypomnijmy sobie także dzisiaj, że chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą.

2. W związku ze wspomnieniem chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu. Chrzest udzielany jest podczas Mszy. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na tydzień przed chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka
• zaświadczenie od chrzestnych, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (z własnej parafii)
• jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu
• chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie), praktykuje swoja wiarę uczęszczając na Mszę Świętą i przyjmuje kolędę. Jeżeli jest to uczeń lub uczennica, to uczęszcza na katechezę, a jeżeli osoba dorosła w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

3. W panującej sytuacji epidemicznej kontynuujemy nasze spotkania kolędowe w odmiennej formie spotkań w kościele. Dlatego zapraszamy mieszkańców kolejnych ulic na wspólną modlitwę (Będzie to dodatkowa Msza święta o godz. 18.00 sprawowana w intencji rodzin danej ulicy oraz błogosławieństwo kolędowe) Zapraszamy do naszej parafialnej świątyni według następującego harmonogramu:
11 I 18.00 – ul. Grunwaldzka, ul. Śląska, ul. Siemiradzkiego, ul. Długosza
12 I 18.00 – ul. Jackowskiego, ul. Kr. Jadwigi, ul. Garbary, ul. Naruszewicza
13 I 18.00 – ul. Łokietka, ul. ul. Focha, ul. Czartoryskiego
14 I 18.00 – ul. Św. Trójcy, ul. Chwytowo,
15 I 18.00 – ul. Kordeckiego, ul. Kącik i Grottgera
Podczas tych Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary kolędowej, którą przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej parafii, za które już teraz serdecznie dziękujemy. Po Mszy św., każda rodzina otrzyma wodę święconą oraz tekst modlitwy do samodzielnego pobłogosławienia domostwa.

4. W miesiącu styczniu Msze św. popołudniowe odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 15.30. W tym tygodniu jeszcze odprawiamy dodatkowe Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

5. We wtorek dzień imienin ks. Arkadiusza, któremu już dzisiaj życzymy wielu łask Bożych.

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 6 zł. i
Miesięcznik Kościelny wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Kazimierz Wojciechowski
† Józefa Pulwers
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz