Niedziela Chrztu Pańskiego 8.01.2023

1. Przeżywana dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii, a jednocześnie rozpoczyna okres zwykły. Tradycyjnie jednak do 2 lutego pozostaje dekoracja świąteczna w kościele, przepisy zezwalają również na śpiewanie kolęd.
Przypomnijmy sobie także dzisiaj, że chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą.

2. W związku ze wspomnieniem chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego sakramentu jest niedziela, gdyż w czasie Mszy św. dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej około dwa tygodnie przed chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka
• zaświadczenie od chrzestnych, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (z własnej parafii)
• jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu
• chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie), praktykuje swoja wiarę uczęszczając na Mszę Świętą i przyjmuje kolędę. Jeżeli jest to uczeń lub uczennica, to uczęszcza na katechezę, a jeżeli osoba dorosła w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

3. Trwa wizyta duszpasterska kapłani udają się do tych domów, które wyraziły takie pragnienie składając w kościele zaproszenie. W przyszłą niedzielę podamy jeszcze termin kolędy dodatkowej dla tych, którzy nie mogli nas przyjąć w wyznaczonym czasie. Plan kolędy przedstawia się następująco:

9 I – Poniedziałek – od godziny 16.00
– Czartoryskiego, Focha
10 I – Wtorek – od godziny 16.00
– Świętej Trójcy
11 I – Środa – od godziny 16.00
– Grunwaldzka (1a – 26) oraz Grunwaldzka 10 A
12 I – Czwartek – od godziny 16.00
– Grunwaldzka 12 A, Grunwaldzka 12 B, Grunwaldzka 12 C
13 I – Piątek – od godziny 16.00
– Lubelska
14 I – Sobota – od godziny 14.00
– Na Wzgórzu,
16 I – Poniedziałek – od godziny 16.00
– Nakielska
17 I – Wtorek – od godziny 16.00
– W. Pola, Czarneckiego, Chłopickiego, Wrocławska
18 I – Środa – od godziny 16.00
– Miedza
19 I – Czwartek – od godziny 16.00
– Szubińska, Seminaryjna, Grudziądzka, Kruszwicka
20 I – Piątek – od godziny 16.00
– Dolina, Różana
21 I – Sobota – od godziny 14.00
– Kordeckiego, Chwytowo
23 I – Poniedziałek – od godziny 16.00
– Ułańska
24 I – Wtorek – od godziny 16.00
– Poznańska, Plac Poznański, Krótka
25 I – Środa – o godzinie 18.00 Msza święta w kościele w intencji wszystkich rodzin naszej parafii (błogosławieństwo kolędowe dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w domu).

4. Bardzo prosimy osoby, które w ostatnim czasie zamieszkały na terenie naszej parafii Świętej Trójcy o przybycie do biura parafialnego, aby zdeklarować swoją przynależność do wspólnoty katolickiej. Ma to związek z wydawaniem dokumentów, udzielaniem sakramentów św., które powinny być udzielane w parafii zamieszkania.

5. W miesiącu styczniu Msze św. popołudniowe odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 15.30. Biuro parafialne w środę popołudniu nieczynne ze względu na kolędę.

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy gościć w naszym kościele zespół „Ziemia Bydgoska”, który po Eucharystii wykona krótki koncert kolęd. Serdeczni zapraszamy.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 8 zł i Miesięcznik Kościelny wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

8. W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności:
† Grażyna Napierała
† Edyta Zujewska
† Mirosław Jakoby
† Henryk Erdmann
† Jerzy Turowski
† Jerzy Żubka
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz