Niedziela Chrztu Pańskiego 9.01.2022

1. Przeżywana dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii, a jednocześnie rozpoczyna okres zwykły. Tradycyjnie jednak do 2 lutego pozostaje dekoracja świąteczna w kościele, przepisy zezwalają również na śpiewanie kolęd.
Przypomnijmy sobie także dzisiaj, że chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą.

2. W związku ze wspomnieniem chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego sakramentu jest niedziela, gdyż w czasie Mszy św. dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej około dwa tygodnie przed chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka
• zaświadczenie od chrzestnych, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (z własnej parafii)
• jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu
• chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie), praktykuje swoja wiarę uczęszczając na Mszę Świętą i przyjmuje kolędę. Jeżeli jest to uczeń lub uczennica, to uczęszcza na katechezę, a jeżeli osoba dorosła w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

3. W tym tygodniu kontynuujemy Msze święte kolędowe w naszej parafii w intencji mieszkańców danych ulic według następującego harmonogramu:
• 10 stycznia 2022, godz. 18:00 – Jackowskiego, Królowej Jadwigi, Garbary, Naruszewicza;
• 11 stycznia 2022, godz. 18:00 – Łokietka, Focha, Czartoryskiego;
• 12 stycznia 2022, godz. 18:00 – Świętej Trójcy, Chwytowo;
• 13 stycznia 2022 godz. 18:00 – Kordeckiego, Kącik, Grottgera;
Podczas tych Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary kolędowej, którą przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej parafii, za które już teraz serdecznie dziękujemy. Po Mszy św., każda rodzina otrzyma wodę święconą oraz tekst modlitwy do samodzielnego pobłogosławienia domostwa.
W tym samym czasie udamy się z błogosławieństwem kolędowym w tradycyjny sposób do rodzin, które wyraziły taką chęć według podanej daty i godziny wpisanej na karcie kolędowej.

4. Bardzo prosimy osoby, które w ostatnim czasie zamieszkały na terenie naszej parafii Świętej Trójcy o przybycie do biura parafialnego, aby zdeklarować swoją przynależność do wspólnoty katolickiej. Ma to związek z wydawaniem dokumentów, udzielaniem sakramentów św., które powinny być udzielane w parafii zamieszkania.

5. W miesiącu styczniu Msze św. popołudniowe odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 15.30. W tym tygodniu jeszcze odprawiamy dodatkowe Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 15.00 będziemy gościć w naszym kościele zespół Quadrans, który po Eucharystii wykona krótki koncert kolęd. Serdeczni zapraszamy.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 7,- zł i Miesięcznik kościelny wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności:
† Lucjan Poklękowski
† Gabriela Wojciechowska
† Cecylia Kędzierska
† Zofia Mizgier
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz