Nowenna 21.20 w intencji Ojczyzny

1. Wzbudzamy intencję szczegółową:

DZIEŃ PIERWSZY – 16 marca (sobota) – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
DZIEŃ DRUGI – 17 marca (niedziela) – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;
DZIEŃ TRZECI – 18 marca (poniedziałek) – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;
DZIEŃ CZWARTY – 19 marca (wtorek) – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
DZIEŃ PIĄTY – 20 marca (środa) – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
DZIEŃ SZÓSTY – 21 marca (czwartek) – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
DZIEŃ SIÓDMY – 22 marca (piątek) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
DZIEŃ ÓSMY – 23 marca (sobota) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;
DZIEŃ DZIEWIĄTY – 24 marca (niedziela) – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych

2. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

3. Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.