Triduum Paschalne 2021

Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym.
Dla wszystkich, którzy nie będą mogli być na liturgii w naszym kościele będziemy ją transmitować na naszym kanale w serwisie YouTube.

Wielki Czwartek – tego dnia Eucharystia celebrowana jest o godz. 10.00 w Katedrze. Jest to Msza św. Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczenia chorych i krzyżmo św. służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. (Ze względu na epidemię nie ma w tym roku możliwości uczestnictwa wiernych w liturgii Mszy św. Krzyżma)
• Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
• Adoracja Pana Jezusa w ciszy w kaplicy przechowania do godziny 22.00.

Wielki Piątek – Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
• Adoracja w kaplicy przechowania od godziny 7.00
• Droga krzyżowa o godzinie 15.00 prowadzona przez zespół muzyczny na zewnątrz kościoła z zachowaniem wszelkich obowiązujących ustaleń sanitarnych.
• Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00. Na zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
• Adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00.
• W tym dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy (1 posiłek do syta i 2 lekkie)
• Przypominamy, że ze względów epidemicznych nie całujemy i nie dotykamy Krzyża podczas adoracji.
• Odpust zupełny uzyskujemy za udział w adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej

Wielka Sobota – Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
• Od godziny 7.00 do 20.50 adoracja przy Grobie Pańskim. Prosimy o choćby krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
• Świecenie potraw o godzinie 14.00, 15.00 i 16.00 na zewnątrz przed kościołem z zachowaniem reżimu sanitarnego (prosimy zachować odległość do siebie 1,5 m i pamiętać o prawidłowo założonych maseczkach – zakrywając usta i nos). W błogosławieństwie pokarmów niech uczestniczą tylko przedstawiciele rodzin. Osoby, które nie będą chciały przyjść mogą błogosławieństwa dokonać we własnym zakresie jak w ubiegłym roku według umieszczonego na stronie parafii obrzędu (błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego)
• Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 21.00. Jest to Wielka Noc. Wszystko rozpoczyna się liturgią światła. Przynosimy ze sobą świece. Po poświęceniu ognia wszyscy wsłuchamy się w przepiękne Orędzie Wielkanocne. Następnie obfita liturgia słowa, obwieszczająca wielkie dzieła, jakie Bóg uczynił dla swojego ludu. Liturgia chrzcielna i Eucharystyczna.
• Odpust zupełny można uzyskać za udział w odnowieniu obietnic chrztu podczas Wigilii.

Niedziela Zmartwychwstania
Msze św. o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00.Sakrament pokuty:

• Wielki Czwartek – 16.00 – 17.30; 20.30 – 22.00
• Wielki Piątek – 7.00 – 9.30; 16.00 – 17.30; 20.30 – 22.00
• Wielka Sobota – 7.00 – 9.30; 16.00 – 18.00