Triduum Paschalne 2023

Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym.

1. Wielki Czwartek – tego dnia Eucharystia celebrowana jest o godz. 10.00 w Katedrze. Jest to Msza św. Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczenia chorych i krzyżmo św. służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania.
• Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
• Adoracja Pana Jezusa w ciszy w kaplicy przechowania do godziny 22.00.

2. Wielki Piątek – Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
• Adoracja w kaplicy przechowania od godziny 7.00
• Droga krzyżowa o godzinie 15.00 w kościele.
• Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00. Na zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
• Adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00.
• W tym dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy (1 posiłek do syta i 2 lekkie)
• Odpust zupełny uzyskujemy za udział w adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej.

3. Wielka Sobota – Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
• Od godziny 7.00 do 20.50 adoracja przy Grobie Pańskim. Prosimy o choćby krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
Świecenie potraw o godzinie 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 i 17.30 Zachęcamy w tym dniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 21.00. Jest to Wielka Noc. Wszystko rozpoczyna się liturgią światła. Przynosimy ze sobą świece. Po poświęceniu ognia wszyscy wsłuchamy się w przepiękne Orędzie Wielkanocne. Następnie obfita liturgia słowa, obwieszczająca wielkie dzieła, jakie Bóg uczynił dla swojego ludu. Liturgia chrzcielna i Eucharystyczna.
• Odpust zupełny można uzyskać za udział w odnowieniu obietnic chrztu podczas Wigilii.

4. Niedziela Zmartwychwstania – Msze św. o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00.

5. Sakrament pokuty w Truduum Paschalnym:
• Wielki Czwartek – 16.00 – 17.30;
• Wielki Piątek – 7.00 – 9.30; 16.00 – 17.30; 20.30 – 22.00;
• Wielka Sobota – 7.00 – 9.30; 16.00 – 18.00;