Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 21.11.2021

1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata została ustanowiona przez Papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie.

2. Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. W takich słowach Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wszystkich wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Dlatego do skarbon w kościele możemy składać ofiary na ten cel. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska.

3. Dziś w katedrze o godz. 12.30 Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, która zakończy II Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej „Pobudka”, które odbywało się w dniach 19-21 listopada.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
• w poniedziałek – św. Cecylię,
przy tej okazji życzymy wielu łask Bożych organistom, scholii dziecięcej i zespołowi „Effatha” i wszystkim, którzy śpiewem chwalą Pana Boga.
• w środę – św. Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy;
• w czwartek – św. Katarzynę Aleksandryjską;

5. Zapraszamy we wtorek na Adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 18.30 do 19.30. Jak zapowiadaliśmy już wcześniej, we wszystkie wtorki listopada będziemy modlić się na początku adoracji o godz. 18.30 cząstką różańca za naszych zmarłych. Dlatego do 29 listopada możemy jeszcze składać wymienianki. Przypominamy o możliwości ofiarowania odpustu za zmarłych, który możemy uzyskać do końca listopada.

6. Zachęcamy wszystkich parafian do zapoznawania się z treścią Drogi Synodalnej, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni. Synod daje nam szansę stania się Kościołem słuchania i bliskości. Zapraszamy zatem dnia 3 grudnia br. na Mszę św. o godz. 18.00, a po Eucharystii na spotkanie wszystkich przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i grup parafialnych działających w naszej parafii, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami synodalnymi oraz mających swoje spostrzeżenia i refleksje na temat Kościoła i wiary.

7. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu – rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, czasu oczekiwania na nadejście Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Począwszy od przyszłej niedzieli, w ciągu tygodnia będziemy spotykać się na Mszy św. roratniej w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 18.00 zapraszamy szczególnie wszystkie dzieci. Natomiast we wszystkie soboty adwentu o godz. 7.00 będziemy odprawiać roraty dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy.

8. W środę 24 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich czcicieli św. Józefa. Nastąpi uroczyste nałożenie szkaplerza św. Józefa osobom, które wyraziły takie pragnienie.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 6 zł. i listopadowy numer Miesięcznika Kościelnego wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

10. W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Regina Grochocka
† Łukasz Górny
† Romuald Matczak
† Władysław Tomsza
† Irmgard Nowaczyk

…wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz