Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2019

1. Dzisiejsza Uroczystość przypomina nam, że wśród nas żyli, żyją i będą żyli święci. Zarówno ci ogłoszeni przez Kościół, jak i ci, którzy zapewne nie będą nigdy ogłoszeni, ale za swoje życie w wierności Bogu zostali nagrodzeni chwałą zbawionych. Dziś Msze Święte w naszym kościele: 7.30; 9.00;10.30;12.00 i 18.00. Natomiast na cmentarzu na Jarach o godz.: 11.00 i 14.30; o godz: 14.00 Procesja i modlitwa za zmarłych. Na cmentarzu składamy ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Bóg zapłać.

2. Z dzisiejszą uroczystością i jej oktawą jest związany odpust, który możemy zyskać przez: pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i przyjęcie Komunii Świętej. Odpust taki możemy uzyskać przez wszystkie dni oktawy i ofiarować za zmarłego.

3. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień , w którym Kościół przypomina nam, że mamy obowiązek modlitwy za wszystkich zmarłych aby pomóc im w osiągnięciu zabawienia. Msze Św. w naszym kościele o godz.: 7.00; 8.00; 18.00. Na cmentarzu na Jarach o godz.: 11.00 i 15.00 z wymieniankami.

4. Na cmentarzu na ul. Wiślanej Msza Św. dziś o godz.: 12.00 po Mszy procesja. Natomiast jutro w Dzień Zaduszny Msza św. o godz.: 13.30 a po Mszy Św. procesja

5. Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych, modlitwę tę można praktykować na różne sposoby, a więc przez zamówienie mszy św. czy też polecanie ich w wymieniankach. W dniach od 2 do 10 listopada modlić się będziemy na różańcu w intencji zmarłych. Różaniec w tych dniach o godz.: 17.30. Wymienianki prosimy składać w tygodniu w biurze parafialnym lub do skarbon w kościele. Formularze są wyłożone obok skarbon, prosimy je wypełniać czytelnie i w mianowniku, można też wskazać dzień kiedy mają być odczytane.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz