UroczystośćObjawienia Pańskiego – Trzech Króli – 06.01.2024

1. Dziś dziękujemy Panu Bogu na wzór Mędrców ze Wschodu za łaskę wiary.

2. Msze Święte u nas dziś i jutro jak w każdą niedzielę. Przypominamy, że we wszystkie niedziele i święta nie ma Mszy Świętej o 15.00, Msze Święte wieczorne sobotnie i niedzielne są sprawowane o godz. 18.30. Kredę i kadzidło rozprowadza dzisiaj Wspólnota Wiara i Światło z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ofiary przy tej okazji złożone przeznaczą na letni wyjazd wypoczynkowo-rekolekcyjny.

3. Dziś Orszak Trzech Króli, który od około godz. 13.00 przejdzie naszymi ulicami z Bazyliki św. Wincentego á Paulo na Stary Rynek. Przypominamy, że pierwszy Orszak trzech Króli przed dziesięciu laty wyruszał z Kościoła Świętej Trójcy, a inicjatorem i współorganizatorem była Szkoła Nowej Ewangelizacji, która od kilku miesięcy ma w naszej Parafii swoją siedzibę, organizuje co miesiąc modlitwę uwielbienia, a od marca będzie nas zapraszać co dwa tygodnie w czwartki na modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.

4. Program odwiedzin duszpasterskich przedstawia się następująco:

ul. Nakielska nry 2 – 44; ul. Wrocławska 5A w poniedziałek 08/01/2024
ul. Nakielska 46 – 46a; ul. Wrocławska 5B we wtorek 09/01/2024
ul. Grunwaldzka 1a, 1-11, 2-10, 12C w środę 10/01/2024
ul. Grunwaldzka 14 – 26, 10A w czwartek 11/01/2024
ul. Grunwaldzka 12a i 12b w piątek 12/01/2024
ul. Śląska numery parzyste. w sobotę 13/01/2023

W czasie kolędy, Msze Święte w dni powszednie rano wyłącznie o godz. 7.00, a od poniedziałku do piątku, po południu o 15.15. Nie ma Mszy Świętych wieczornych, a spowiadamy w dni powszednie 15 minut przed Mszami Świętymi. Biuro Parafialne czynne w poniedziałki i piątki od 10:00 do 11:00, a we wtorki, środy i czwartki tylko w sprawach cmentarnych od 16:00 do 17:00. Kolędujemy w dni powszednie od godz. 16.00, a w soboty od 14.00.

5. Kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru Mieszanego Dzwon jutro, w niedzielę na Mszy Świętej o 12.00.

6. Jutro Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Po niej rozpoczyna się okres zwykły, chociaż zgodnie z tradycją do 2 lutego pozostaje dekoracja świąteczna w kościele i zgodnie z przepisami można podczas liturgii śpiewać kolędy. Wspominamy dzisiaj nasz chrzest święty i dziękujemy za naszych Rodziców, Chrzestnych, katechetów i tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej wiary.

7. W związku ze Świętem Chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu. Właściwym momentem sprawowania tego sakramentu jest liturgia niedzielna, podczas której dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka; zaświadczenie od chrzestnych, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (z ich własnej parafii); jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pisemne pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu; przypominamy, że chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie), jest wierząca i praktykująca. Jeżeli jest to uczeń lub uczennica, to uczęszcza na katechezę, a jeżeli osoba dorosła w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

8. Od poniedziałku Msze Święte w dni powszednie z wyjątkiem soboty wieczór w Kaplicy Krzyża Świętego.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

10. Składamy podziękowanie za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii oraz za dzisiejszą składkę na Krajowy Fundusz Misyjny.

ks. Janusz Tomczak
Proboszcz Parafii
Bydgoszcz, AD 2024-01-05