V Niedziela zwykła 6.02.2022

Słowo Boże odsłania dziś przed nami tajemnicę powołania człowieka przez Boga. Mówi o tym Izajasz jak i św. Paweł dzieli się swoim powołaniem do głoszenia Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Zechciejmy i my podjąć wezwanie Chrystusa „wypłyń na głębię”, aby przemieniać swoje życie i pomagać w odkrywaniu naszego Zbawiciela innym.

1. Dziś Ks. Proboszcz składa sprawozdanie z życia parafii w 2021 r.

2. W tym tygodniu w liturgii patronują nam:
• w czwartek – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta;
• w piątek – NMP z Lourdes, podczas objawienia MB przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie i wezwała do nawrócenia i modlitwy;

3. We wtorek od 18.30 zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

4. W związku ze wspomnieniem liturgicznym NMP z Lourdes przypada kolejny Światowy Dzień Chorego. Wydarzenie to uwrażliwia nas na sprawy ludzi starszych i chorych, ale przede wszystkim mobilizuje nas do okazywania uczynków miłosierdzia wobec tych ludzi. W naszej Parafii Msza Święta dla chorych z sakramentem namaszczenia oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w sobotę 12 lutego o godzinie 9.00. Następnie spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku w domu parafialnym przy ul. Kordeckiego 5. Prosimy bliskich, sąsiadów oraz ludzi dobrej woli o pomoc w dotarciu do kościoła osób starszych i niepełnosprawnych.

5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 7 zł. i
Miesięcznik Kościelny wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Waldemar Nowakowski
† Andrzej Warszawski
† Sandra Marlewska
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz