V Niedziela zwykła 7.02.2021

Chrystus otrzymał od Ojca misję głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Jego życie było służbą, której celem było osiągnięcie zbawienia przez każdego człowieka. My jako uczniowie Chrystusa mamy ten obowiązek podejmować i realizować go w naszym życiu. By mieć siły do podejmowania tej drogi, potrzebna jest nam bliskość z Jezusem, wyrażająca się w refleksji nas słowem Bożym i modlitwie.

1. Dziś Ks. Proboszcz składa sprawozdanie z życia parafii w 2020 r.

2. W tym tygodniu w liturgii patronują nam:
• w środę św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta;
• w czwartek NMP z Lourdes, podczas objawienia MB przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie i wezwała do nawrócenia i modlitwy;

3. W związku ze wspomnieniem liturgicznym NMP z Lourdes przypada kolejny Światowy Dzień Chorego. Wydarzenie to uwrażliwia nas na sprawy ludzi starszych i chorych, ale przede wszystkim mobilizuje nas do okazywania uczynków miłosierdzia wobec tych ludzi. W naszej Parafii Msza Święta dla chorych z sakramentem namaszczenia w sobotę 13 lutego o godzinie 9.00. Prosimy bliskich, sąsiadów oraz ludzi dobrej woli o pomoc w dotarciu do kościoła osób starszych i niepełnosprawnych.

4. W czwartek 11 lutego o godz. 17.00 w kościele spotkanie dla młodzieży klas 7, 8 i 1 ponadpodstawowych związane z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

5. Za tydzień w niedzielę 14 lutego po Mszy świętej o godz. 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

6. Pomocna w tej refleksji jest również prasa katolicka, do korzystania z której ustawicznie zapraszamy. Przewodnik Katolicki w cenie 6 zł. i Miesięcznik Kościelny wyłożone przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

7. W minionym tygodniu odeszły do Pana:
† Irena Klowczyńska
† Irena Pacek – Szadurska
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz