XXIV Niedziela zwykła 12.09.2021

1. Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami pytanie: za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Jak to można zauważyć z odpowiedzi św. Piotra, nie wystarczy tylko odpowiedź teoretyczna, należy swoją odpowiedź potwierdzić życiem. I do tego zachęca nas Chrystus.

2. Już od dziś cieszymy się nowymi orędownikami naszego narodu w niebie. O godzinie 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się beatyfikacja bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Siostry Elżbiety Czackiej. Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar, który staje się również zadaniem dla nas, byśmy poznali przesłanie ich życia.

3. W zeszłym tygodniu na rzecz uchodźców z Afganistanu zebraliśmy 1032,50 złotych. Serdecznie dziękujemy za złożone na ten cel ofiary.

4. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
• W Poniedziałek – wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Bpa I Dra Kościoła
• We Wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
• W Środę – wspomnienie NMP Bolesnej
• W Czwartek – wspomnienie Świętych Męcz. Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa
• W Sobotę – Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski

5. We wtorek o godzinie 18.30 nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i s. Róży Czackiej połączone z adoracją i projekcją filmu. Zapraszamy

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki, dotąd sprawowane było po Mszy wieczornej, od tego tygodnia zostanie przeniesione na wcześniejszą godzinę, tzn. 17.45.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy kwartalne dni modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców. Będzie to już 8. spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania (klasy 7, 8 SP i 1 klasa szkół ponadpodstawowych) w środę po wieczornej Mszy św.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnik Katolicki w cenie 6 zł i wrześniowy numer Miesięcznika Kościelnego wyłożone są przy wyjściu z kościoła, ofiary prosimy składać do skarbon.

10. W minionym tygodniu odeszła do Pana:
† Halina Banas
…wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz