• Sakrament chrztu świętego

  Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą PIERWSZĄ niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 15.00 i TRZECIĄ  sobotę miesiąca o godzinie 18.00. Około jednego tygodnia przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się do kancelarii i przynoszą następujące dokumenty: • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, • dowody osobiste, • informacje o danych personalnych rodziców chrzestnych. Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym: • przyjęty sakrament bierzmowania, • prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego, • przystąpienie do sakramentu pokuty, • w przypadku osób z poza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba przynależy.

 • Sakrament namaszczenia chorych

  Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Kan. 998 Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie. Kan. 1001 Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Kan. 1004 W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już…

 • Sakrament małżeństwa

  Nauki dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński) odbywają się co roku w okresie Wielkiego Postu w wtorek i piątek o godzinie 19.00 w kaplicy św. Krzyża. Przygotowanie: 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować konkretny dzień i godzinę uroczystości. Ks. Proboszcz przyjmuje pary chcące zawrzeć związek małżeński w każdy wtorek o godzinie 18.30. 3 miesiące przed ślubem narzeczeni zobowiązani są zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej i spisać protokół przedślubny; oraz rozpocząć udział w naukach poradnictwa rodzinnego (wymagane 3 spotkania), które działa przy biurze parafialnym. Czynne we wtorki i czwartki od godziny 18.00 do 20.00. Wymagane są następujące dokumenty: – dowody osobiste (ksero); – metryki…

 • Sakrament Eucharystii

  W dokumentach synodu w Agde (506r.) czytamy m.in.: „Wiernych, którzy nie przystępują do Komunii św. na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Święta, nie należy uważać za katolików” (kan. 18). Mocne stwierdzenie synodu, które – gdyby odnieść je do naszych czasów – ukazałoby nam, że w Polsce mamy tak naprawdę nie 95 proc., ale ok. 30 proc. katolików. Natomiast w 1215 r. Sobór Laterański IV przypomina (nie stawia już tak radykalnej tezy, jak synod w Agde) o obowiązku spowiedzi i Komunii św. przynajmniej raz do roku. Takie przykazanie Kościoła jest nadal aktualne w naszych czasach (por. drugie i trzecie przykazanie kościelne). Poza tym Kościół zobowiązuje swoich wiernych do uczestniczenia we Mszy…