Sakrament małżeństwa

Nauki dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński) odbywają się co roku w okresie Wielkiego Postu w wtorek i piątek o godzinie 19.00 w kaplicy św. Krzyża.

Przygotowanie:

6 miesięcy przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować konkretny dzień i godzinę uroczystości. Ks. Proboszcz przyjmuje pary chcące zawrzeć związek małżeński w każdy wtorek o godzinie 18.30.

3 miesiące przed ślubem narzeczeni zobowiązani są zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej i spisać protokół przedślubny; oraz rozpocząć udział w naukach poradnictwa rodzinnego (wymagane 3 spotkania), które działa przy biurze parafialnym. Czynne we wtorki i czwartki od godziny 18.00 do 20.00.
Wymagane są następujące dokumenty:
– dowody osobiste (ksero);
– metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy, (pełny odpis z adnotacją o bierzmowaniu);
– świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej lub innej;
– świadectwo uczestniczenia w naukach dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński).
Rozpoczyna się wygłaszanie zapowiedzi.

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym uroczystość ślubną narzeczeni powinni spotkać się w celu omówienia całej uroczystości ślubnej. Potrzebne będą następujące dokumenty:
– świadectwo wygłoszonych zapowiedzi (jeśli były zlecone do wygłoszenia poza tutejszą parafią);
– zaświadczenia z USC (ślub konkordatowy) lub świadectwo ślubu cywilnego;
– dowody osobiste świadków.