Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.

Kan. 998
Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie.

Kan. 1001
Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Kan. 1004
W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu.

Kan. 1005
Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili.

Kan. 1006
Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

NAMASZCZENIE CHORYCH
Kapłan, każdego dnia w parafii pełni dyżur, by w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych mógł go przyjąć. Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana.

ODWIEDZINY CHORYCH:
• W pierwsze SOBOTY miesiąca od godziny 8.30
• Zawsze w razie potrzeby należy dzwonić pod numer 052-322-95-25
• W czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy odwiedziny chorych są odpowiednio wcześniej ogła-szane w kościele.
• Nowe osoby można zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub na wyżej podany telefon.

PODCZAS ODWIEDZIN, CHORYM UDZIELANE SĄ:
• Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź);
• Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu);
• Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:
• Stół nakryty białym obrusem;
• Krzyż i dwie zapalone świece;
• Można przygotować naczynie z wodą święconą;