Sakrament bierzmowania

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30 plus udział w cotygodniowej niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 9.00. Dokumentem podstawowym jaki trzeba przedstawić to ważny akt potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu. Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klas gimnazjum przez ks. Biskupa, po dwuletnim przygotowaniu. Sakrament Bierzmowania wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie chrześcijańskie, dlatego też może go przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący i praktykujący.

 Spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywają się w raz w miesiącu. Kandydaci w pełni uczestniczą w życiu religijnym parafii, tzn.:
• uczestnicząc w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
• uczestniczą w nabożeństwach: Różańcowych, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Majowych, Czerwcowych;
• przyjmują w I piątki miesiąca Komunię św. na Mszy Świętej o godzinie 16.30;
• raz w miesiącu przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w pierwsze piątki od godziny 15.30 do 18.30.
• kandydat posiada Indeks, który przypomina mu o jego zobowiązaniach [ tezy do bierzmowania w formacie .pdf do pobrania ].

Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej, lub księdza przygotowującego w parafii.

Formalności:

• Kandydaci zgłaszają się w czerwcu, w roku poprzedzającym sakrament bierzmowanie, pod koniec pierwszej klasy gimnazjalnej;
• Kandydat w odpowiednim czasie składa prośbę podpisaną przez siebie i rodziców na ręce księdza przygotowującego [ formularz w formacie .pdf do pobrania ];
• Jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii miejsca swego zamieszkania;
• Jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu;
• Kandydat do sakramentu bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Imię Patrona świętego lub błogosławionego. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo;
• Świadek bierzmowania jest wybierany przez kandydata. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.