Sakrament Eucharystii

W dokumentach synodu w Agde (506r.) czytamy m.in.: „Wiernych, którzy nie przystępują do Komunii św. na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Święta, nie należy uważać za katolików” (kan. 18). Mocne stwierdzenie synodu, które – gdyby odnieść je do naszych czasów – ukazałoby nam, że w Polsce mamy tak naprawdę nie 95 proc., ale ok. 30 proc. katolików. Natomiast w 1215 r. Sobór Laterański IV przypomina (nie stawia już tak radykalnej tezy, jak synod w Agde) o obowiązku spowiedzi i Komunii św. przynajmniej raz do roku.

Takie przykazanie Kościoła jest nadal aktualne w naszych czasach (por. drugie i trzecie przykazanie kościelne). Poza tym Kościół zobowiązuje swoich wiernych do uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane oraz zaleca uczestniczyć także w inne dni.

Pierwsza Komunia w Parafii Świętej Trójcy:

1. W miesiącu wrześniu danego roku szkolnego rodzice winni być obecni na pierwszym spotkaniu formacyjnym i zgłaszając swoje dziecko rozpocząć wraz z Nim przygotowanie do godnego przyjęcia przez Nie Komunii Świętej w drugim półroczu danego roku szkolnego.

2. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej według programu zatwierdzonego przez Biskupa Bydgoskiego. Dla dzieci uczęszczających do klas drugich (za rok trzecich) i ich rodziców organizowany jest cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:
• wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające przygotowanie; zapisy, zgłoszenia;
• październik – nabożeństwo różańcowe; poświęcenie różańców, poświęcenie książeczek do modlitwy;
• listopad – nabożeństwo za zmarłych;
• grudzień – udział w rekolekcjach adwentowych; poświęcenie medalików;
• luty – Msza Święta z poświęceniem świec;
• marzec – udział w rekolekcjach wielkopostnych;
• kwiecień – nabożeństwo przygotowujące do pierwszej spowiedzi świętej; rachunek sumienia.

3. Od września do maja danego roku są organizowane w Kaplicy bądź w Kościele comiesięczne spotkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom praktycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości.

4. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.

5. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego.

6. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej obywa się zawsze w II niedzielę MAJA danego roku.

7. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:
a) powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed kościołem;
b) pokropienie wodą święconą;
c) błogosławieństwo rodziców;
d) procesjonalne wejście do świątyni;
e) rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;
f) czytania
g) modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców;
h) dziękczynienie po Komunii Świętej, w formie responsoryjnej modlitwy.

8. Dzieci mają ujednolicony strój komunijny (ALBY).

9. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego tygodnia.

10. W kancelarii parafialnej znajduje się księga, w której zapisuje się imiona i nazwiska przystępujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Aktualne informacje dla rodziców dzieci I-szo komunijnych na stronie [ I Komunia Święta ]