Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą PIERWSZĄ niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 15.00 i TRZECIĄ  sobotę miesiąca o godzinie 18.00. Około jednego tygodnia przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się do kancelarii i przynoszą następujące dokumenty:

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• dowody osobiste,
• informacje o danych personalnych rodziców chrzestnych.

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:
• przyjęty sakrament bierzmowania,
• prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,
• przystąpienie do sakramentu pokuty,
• w przypadku osób z poza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba przynależy.